7/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
7/CĐ-UBND
Phòng, tránh, ứng phó với cơn bão số 2 năm 2016
Ngày ban hành 01/08/2016
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd7_signed.PDF
 Trở về trang trước