1867/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1867/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Xây dựng công trình khai thác thác đất làm vật liệu san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Thọ Lập và xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 02/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT987754693-5-20211622431261731_(giangld)(02.06.2021_11h38p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước