61/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
61/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép các công trình, dự án thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Thanh
Ngày ban hành 07/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT159579132-1-20211609725243423_giangld_07-01-2021-07-02-08_signed.pdf
 Trở về trang trước