64/BC-UBND
Chi tiết văn bản
64/BC-UBND
Báo cáo kết quả rà soát, thôn bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018
Ngày ban hành 26/04/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc64_signed.pdf
 Trở về trang trước