12/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
12/CĐ-UBND
Công điện khẩn ứng phó khẩn cấp cơn bão số 7
Ngày ban hành 17/10/2016
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd12_signed.PDF
 Trở về trang trước