5626/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5626/UBND-CN
Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 12, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT734200263-4-20211619577663497_trangnt_29-04-2021-10-19-12_signed.pdf
 Trở về trang trước