1526/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
1526/UBND-KTTC
Giao tham mưu gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương (lần 2)
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1526_signed.pdf
 Trở về trang trước