1812/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1812/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Bá Thước
Ngày ban hành 21/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT325150561-5-20201590022169774chanth21.05.2020_07h52p48_quyennd_21-05-2020-08-07-57_signed.pdf
 Trở về trang trước