18556/UBND-NN
Chi tiết văn bản
18556/UBND-NN
Góp ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT856475027-11-20211637573040194_(tungct)(23.11.2021_16h52p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước