2608/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2608/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước Đồng Ngư, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT183797444-7-20221658981296227_giangld_29-07-2022-10-29-43_signed.pdf
 Trở về trang trước