8121/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8121/UBND-THKH
Giao tham mưu chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh Hòa – Thanh Lâm, huyện Như Xuân
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT456561646-6-20211623215194029_(trangnt)(10.06.2021_15h33p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước