4896/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4896/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp kho dự trữ vật tư phòng, chống lụt bão xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 06/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4896_signed.pdf
 Trở về trang trước