8944/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8944/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển du lịch Đông Phát.
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT226621072-6-20221655861888086_(tungct)(22.06.2022_16h13p12)_signed.pdf
 Trở về trang trước