2470/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2470/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đức Lương.
Ngày ban hành 29/06/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT967134688-6-20201593161896227_xungnd_27-06-2020-08-41-05_signed.pdf
 Trở về trang trước