2094/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2094/QĐ-UBND
Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hói Đào, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
Ngày ban hành 16/06/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT866334826-6-20221655259432429_liemmx_16-06-2022-08-33-38_signed.pdf
 Trở về trang trước