10297/UBND-NN
Chi tiết văn bản
10297/UBND-NN
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” ở Việt Nam
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT843092314-7-20201596103691728_(thinhnd)(31.07.2020_07h20p43)_signed.pdf
 Trở về trang trước