12859/UBND-VX
Chi tiết văn bản
12859/UBND-VX
Tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT918946739-9-20201600139578281_(chanth)(16.09.2020_07h21p15)_signed.pdf
 Trở về trang trước