8465/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8465/UBND-CN
Chấp thuận vị trí đấu nối vào ĐT.514B
Ngày ban hành 29/06/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT427201136-6-20201593140486832_liemmx_27-06-2020-07-46-31_signed.pdf
 Trở về trang trước