4978/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4978/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân, đã có đóng góp trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT824579878-11-20201605691185430_(xungnd)(19.11.2020_17h26p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước