8415/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
8415/UBND-KTTC
Tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Triệu Sơn về ủy quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 14/06/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT204992228-6-20241718248892025_(hoangmc)(14.06.2024_07h09p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước