8541/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8541/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Long - Việt Hung tại Công văn số 02/TT-PL-VH ngày 16/6/2020
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT626807569-6-20201593420947376_thinhnd_30-06-2020-08-07-51_signed.pdf
 Trở về trang trước