8855/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8855/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần LILAMA5 xin gia hạn thuê đất tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8855_signed.pdf
 Trở về trang trước