16041/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16041/UBND-THKH
Chủ trương đầu tư dự án Trang trại Luận Thành tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân của TNHH đầu tư thương mại Hà Thành
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT346456971-10-20211633980987562_(hoangmc)(13.10.2021_14h15p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước