142/GP-UBND
Chi tiết văn bản
142/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Hộ Kinh doanh cá thể Vũ Thường Nhuệ
Ngày ban hành 05/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp142.signed.pdf
 Trở về trang trước