4382/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4382/QĐ-UBND
Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào Sở Giáo dục và Đào tạo đối với ông Nguyễn Văn Long
Ngày ban hành 15/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT638390391-10-20201602659644858_(quyennd)(14.10.2020_17h25p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước