223/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
223/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 tập thể và 18 cá nhân, đã có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT22733702-1-20221641889177760_tuandm_12-01-2022-19-24-34_signed.pdf
 Trở về trang trước