3841/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3841/QĐ-UBND
Phê duyệt chủ trương và giao dự toán kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT627242912-9-20201600163495397_(quyennd)(15.09.2020_17h02p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước