4337/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4337/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Nga Sơn.
Ngày ban hành 17/11/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT842363530-11-20231699928595691_(giangld)(17.11.2023_14h33p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước