79/GP-UBND
Chi tiết văn bản
79/GP-UBND
Cho phép Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Công (có địa chỉ tại xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 14/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT993897764-6-20221655090553284_(giangld)(13.06.2022_16h41p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước