16040/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16040/UBND-THKH
Giao nghiên cứu, tiếp thu góp ý của Hội Khoa học thủy lợi Thanh Hóa để hoàn thiện hồ sơ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT843787796-10-20211633949342498_(hoangmc)(13.10.2021_14h14p34)_signed.pdf
 Trở về trang trước