2469/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2469/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Đồng Chùa, thị xã Nghi Sơn năm 2020
Ngày ban hành 29/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT610281073-6-20201593136987374_quyennd_28-06-2020-14-30-06_signed.pdf
 Trở về trang trước