11414/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11414/UBND-NN
Giao triển khai, công bố và cung cấp thông tin, số liệu hiện trạng rừng năm 2021
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT349541483-8-20221659521899636_(tungct)(04.08.2022_13h48p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước