9/UBND-CĐ
Chi tiết văn bản
9/UBND-CĐ
Công điện về việc tập trung ứng phó với bão số 1 năm 2023.
Ngày ban hành 17/07/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT944022737-7-20231689558654902tungct17.07.2023_11h40p52_tuandm_17-07-2023-15-10-30_signed.pdf
 Trở về trang trước