8065/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8065/UBND-VX
Giao tham mưu đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Từ thiện xã hội Chùa Hồi Long
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT260446677-6-20211623199364701_(chiennv)(10.06.2021_08h20p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước