10228/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
10228/UBND-THKH
Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Ngày ban hành 30/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT549202667-7-20201596008235711_quyennd_29-07-2020-21-56-55_signed.pdf
 Trở về trang trước