13783/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
13783/UBND-THKH
Đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thuyết minh tự động đa phương tiện ứng dụng công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo tại 02 phòng trưng bày và xây dựng sơ đồ chỉ dẫn tham quan bên trong và bên ngoài Bảo tàng tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT759991974-9-20231695005707681trangnt18.09.2023_10h40p08_trangnt_18-09-2023-14-13-58_signed.pdf
 Trở về trang trước