4663/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4663/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và tận thu đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa”.
Ngày ban hành 19/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT269110994-11-20211637243968895_(giangld)(19.11.2021_11h30p15)_signed.pdf
 Trở về trang trước