456/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
456/UBND-THKH
Giao tham mưu việc đề nghị khen thưởng của Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp
Ngày ban hành 10/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c456_signed.pdf
 Trở về trang trước