1589/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1589/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng tại thị trấn Sao Vàng và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT988798340-4-20221650448758295_(giangld)(10.05.2022_14h17p25)_signed.pdf
 Trở về trang trước