2623/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2623/QĐ-UBND
Bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/08/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT464716333-7-20221659032065845_tuandm_01-08-2022-16-03-08_signed.pdf
 Trở về trang trước