397/GP-UBND
Chi tiết văn bản
397/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại và Xây dựng Quang Minh
Ngày ban hành 27/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp397_signed.pdf
 Trở về trang trước