2622/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2622/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/08/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT230557938-7-20221659086408205_thinv_01-08-2022-15-29-24_signed.pdf
 Trở về trang trước