1/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
1/GXN-UBND
Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án Nâng cấp bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc từ 200 giường bệnh lên 290 giường bệnh, tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT952412875-12-20211640934952449_(giangld)(31.12.2021_18h06p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước