12632/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12632/UBND-CN
Cấp lại Giấy phép quy hoạch dự án Bãi đỗ xe tập trung và Trung tâm thương mại thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 11/10/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12632_signed.pdf
 Trở về trang trước