1863/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1863/QĐ-UBND
Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
Ngày ban hành 02/06/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT235785611-6-20211622540579689_liemmx_02-06-2021-07-38-53_signed.pdf
 Trở về trang trước