590/UBND-NN
Chi tiết văn bản
590/UBND-NN
Thực hiện Quyết định số 5050/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành 14/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c590.signed.pdf
 Trở về trang trước