4785/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4785/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Thiện thuê đất để sử dụng vào mục đích Cửa hàng xăng dầu và khu dịch vụ thương mại Hoằng Thanh tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 14/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4785.signed.pdf
 Trở về trang trước