2186/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2186/QĐ-UBND
Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Hải Long, huyện NhưThanh và Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Khe Hạ, huyện Thường Xuân
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT904083617-6-20221655799263092_liemmx_22-06-2022-08-14-25_signed.pdf
 Trở về trang trước