3080/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3080/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Tân Thành 1 chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc để thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường
Ngày ban hành 14/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT183211385-9-20221662869184607_(giangld)(14.09.2022_14h02p01)_signed.pdf
 Trở về trang trước