8908/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
8908/UBND-CNTT
Tập trung nghiên cứu và triển khai các nền tảng số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT335981728-6-20221655794718412chiennv21.06.2022_14h37p21_liemmx_21-06-2022-21-48-50_signed.pdf
 Trở về trang trước